TRẦN TIẾN ĐẠTSBD: 97

TRẦN TIẾN ĐẠT
TRẦN TIẾN ĐẠT
Tôi là TRẦN TIẾN ĐẠT (nghệ danh thường gọi là Boo Trần). Tôi muốn tham gia cuộc thi này để thể hiện hết khả năng mình có và trao dồi kiến thức về make up. Tôi muốn khẳng định mình trên sàn đấu với cách thi sinh khác. Thanks all

Tôi là TRẦN TIẾN ĐẠT (nghệ danh thường gọi là Boo Trần). Tôi muốn tham gia cuộc thi này để thể hiện hết khả năng mình có và trao dồi kiến thức về make up. Tôi muốn khẳng định mình trên sàn đấu với cách thi sinh khác. Thanks all

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217