Trần Thị Diễm ThySBD: 81

Trần Thị Diễm Thy
Trần Thị Diễm Thy
Vì sắp đến lễ hội hallowen nên mình lầy ý tưởng từ một bé búp bê bị lãng quên trên gác mái để thực hiện tác phẩm ❤️

Vì sắp đến lễ hội hallowen nên mình lầy ý tưởng từ một bé búp bê bị lãng quên trên gác mái để thực hiện tác phẩm ❤️

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217