Trịnh Quỳnh NhưSBD: 80

Trịnh Quỳnh Như
Trịnh Quỳnh Như
Bài thi của tôi nghiêng về lớp nền. Lớp nền căng bóng mướt, tạo ấn tượng cho người nhìn và tạo cho người được makeup cảm thấy tự tin.

Bài thi của tôi nghiêng về lớp nền. Lớp nền căng bóng mướt, tạo ấn tượng cho người nhìn và tạo cho người được makeup cảm thấy tự tin.

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217