Diêu vĩ Nhân SBD: 78

Diêu vĩ Nhân
Diêu vĩ Nhân
Bài dự thi của em lấy ý tưởng từ UFO với hình tượng chiến binh ánh sáng trên chính khuôn mặt của mình. Em sử dụng những tone màu như vàng, bạc, tím than và những tone màu ánh kim bắt sáng để thể hiện đúng tinh thần của một chiến binh ánh sáng, kết hợp cùng hiệu ứng đèn bắt sáng. Em hy vọng qua bài thi này cũng thể hiện được sự khao khát toả sáng của bản thân em.

Bài dự thi của em lấy ý tưởng từ UFO với hình tượng chiến binh ánh sáng trên chính khuôn mặt của mình. Em sử dụng những tone màu như vàng, bạc, tím than và những tone màu ánh kim bắt sáng để thể hiện đúng tinh thần của một chiến binh ánh sáng, kết hợp cùng hiệu ứng đèn bắt sáng. Em hy vọng qua bài thi này cũng thể hiện được sự khao khát toả sáng của bản thân em.

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217