Trần Tiến LộcSBD: 76

Trần Tiến Lộc
Trần Tiến Lộc
Em lấy màu da của người Châu Phi làm điểm nhấn trong bài thi lần này. Màu da và chủng tộc là một trong những nét đẹp văn hoá của toàn thể nhân loại dù vấn đề kì thị màu da vẫn còn quá nhiều. Người mang màu da đen thường gánh chịu sự kỳ thị nặng nề nhất. Trong ảnh, em cầm trên tay bông hoa trắng, cũng là biểu hiện cho sự hoà bình.

Em lấy màu da của người Châu Phi làm điểm nhấn trong bài thi lần này. Màu da và chủng tộc là một trong những nét đẹp văn hoá của toàn thể nhân loại dù vấn đề kì thị màu da vẫn còn quá nhiều. Người mang màu da đen thường gánh chịu sự kỳ thị nặng nề nhất. Trong ảnh, em cầm trên tay bông hoa trắng, cũng là biểu hiện cho sự hoà bình.

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217