Mai HoaSBD: 191

Mai Hoa
Mai Hoa
Trong ký ức của người Việt Nam, mỗi dịp Tết trung thu đều rực rỡ sắc màu. Trong đó, chiếc đèn ông sao là một biểu tượng, là thứ đồ chơi dành cho mọi đứa trẻ không kể giàu nghèo. Đó là lý do tôi chọn Đèn Ông Sao làm cảm hứng để thể hiện nét văn hóa truyền thống bình dị của đất nước Việt Nam - Tết Trung Thu.

Trong ký ức của người Việt Nam, mỗi dịp Tết trung thu đều rực rỡ sắc màu. Trong đó, chiếc đèn ông sao là một biểu tượng, là thứ đồ chơi dành cho mọi đứa trẻ không kể giàu nghèo. Đó là lý do tôi chọn Đèn Ông Sao làm cảm hứng để thể hiện nét văn hóa truyền thống bình dị của đất nước Việt Nam - Tết Trung Thu.

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217