Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Thái Ngọc Mỹ Linh
Thái Ngọc Mỹ Linh
Tôi là Mỹ Linh. Tôi rất thích lịch sử Trung Quốc và bài dự thi của tôi là kiểu makeup look cổ trang triều đại nhà Thanh với lớp trang điểm sắc cam và bộ trang phục Manchu sắc đỏ truyền thống.

Tôi là Mỹ Linh. Tôi rất thích lịch sử Trung Quốc và bài dự thi của tôi là kiểu makeup look cổ trang triều đại nhà Thanh với lớp trang điểm sắc cam và bộ trang phục Manchu sắc đỏ truyền thống.

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217