Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Dương Hoàng Nhã
Dương Hoàng Nhã
Nhã lấy ý tưởng từ cổ trang trung hoa và xây dựng với hình ảnh hiện đại hơn , phụ kiện được biến tấu tinh tế kết hợp trang phụ dạ hội hiện và layout make up cổ trang tạo bộ ảnh với tên gọi “Trung thu phá cổ mời Thường Hi". Thường Hi là nhân vật tôi tưởng tượng (dung mạo đẹp như Hằng Nga, có trí tiến thủ như Thần Hi )

Nhã lấy ý tưởng từ cổ trang trung hoa và xây dựng với hình ảnh hiện đại hơn , phụ kiện được biến tấu tinh tế kết hợp trang phụ dạ hội hiện và layout make up cổ trang tạo bộ ảnh với tên gọi “Trung thu phá cổ mời Thường Hi". Thường Hi là nhân vật tôi tưởng tượng (dung mạo đẹp như Hằng Nga, có trí tiến thủ như Thần Hi )

Top 10

Dương Hoàng Nhã

Dương Hoàng Nhã SBD: 101

Nguyễn ngọc tuyết trâm  ( Trâm Lady )

Nguyễn ngọc tuyết trâm ( Trâm Lady ) SBD: 116

Lê Ngọc Thương

Lê Ngọc ThươngSBD: 127

Thái Ngọc Mỹ Linh

Thái Ngọc Mỹ LinhSBD: 150

Nguyễn Hùng Khang

Nguyễn Hùng KhangSBD: 165

Nguyễn Trang Thiên Anh

Nguyễn Trang Thiên AnhSBD: 179

Vanmiu Beauty

Vanmiu BeautySBD: 190

Mai Hoa

Mai HoaSBD: 191

Hà Đức Sang

Hà Đức SangSBD: 204

Hà Thạch Thảo

Hà Thạch ThảoSBD: 217